Najbardziej dosłownie rozumianą naturalność licytacji wyrazić można jako konieczność przestrzegania zasady następującej:

Najbardziej dosłownie rozumianą naturalność licytacji wyrazić można jako konieczność przestrzegania zasady następującej:

Zalicytowanie koloru wskazuje POSIADANIE wartości w TYM kolorze.......

A.M.Rudeński

 

 

 

1995

Negatywne Cue–Bidy

Najbardziej dosłownie rozumianą naturalność licytacji wyrazić można jako konieczność przestrzegania zasady następującej:

Zalicytowanie koloru wskazuje POSIADANIE wartości w TYM kolorze

Istotne jest tu zarówno POSIADANIE jak i TYM. Tak więc naturalne otwarcie 1© oznacza POSIADANIE wartości (ponadprzeciętnej ilości kart) w TYM kolorze (czyli w Kierach).

   Wymóg TYM został już dawno temu naruszony przez tzw transfery. Np odpowiedź 2© na 1BA jest dzisiaj naogół odzywką JTB (Jacoby Transfer Bid), oznaczającą posiadanie wartości w Pikach. Jak widać, jest to czysto formalne naruszenie naturalności: po prostu – nie ten kolor. Istota rzeczy zmieniła się niewiele – doszedł tylko pewien pamięciowy kłopot dla licytujących.

   Wymóg POSIADANIE został równie dawno naruszony przez „konwencję” Czwartego Koloru, według której w licytacji np:

 

W

E

 

odzywka 2© (czwarty zgłoszony kolor) wskazuje nie posiadanie, lecz jego przeciwieństwo, czyli –

BRAK wartości w TYM (tj Kierowym) kolorze.

 

1ª 

2§

 

 

2¨

2©

 

Uzasadnienie tego ustalenia tkwi bardzo głęboko we właściwościach gry w brydża. Jeśli E ma Kiery, to w większości przypadków najwłaściwszym kontraktem jest BA. Może więc dość spokojnie zalicytować BA, a zwolnione  2© niech wobec tego oznaczają niemożność zgłoszenia BA ! czyli BRAK wystarczających wartości (zatrzymań) w Kierach.

   Jest to tak oczywiste, że stało się naturalne !  Czwarty Kolor nie jest więc konwencją (stąd cudzysłów użyty przy jego prezentacji), lecz głębszym wejrzeniem w istotę naturalności. To że używa się go często nie w celu wskazanie braku zatrzymania (a jako wygodnego podtrzymania licytacji), obrazu tego w niczym nie psuje !  (obcęgi mogą być użyte jako młotek).

         

Pomińmy inne przykłady naruszenia wymogu POSIADANIE, i zastanówmy się nad licytacją w strefie szlemowej. Powszechnie stosuje się w niej tzw cue–bidy, będące w gruncie rzeczy odzywkami naturalnymi, jako że oznaczają i POSIADANIE (tym razem Asa bądź Króla) i w TYM kolorze.

         

Zauważmy jednak, że w strefie szlemowej partnerzy mają łącznie bardzo znaczną ilość honorów, co oznacza że BRAKÓW jest znacznie mniej niż POSIADAŃ. To czego jest mniej, łatwiej będzie wyprzedać w licytacji ! Stąd pomysł by zamiast dotychczasowych, "normalnych" cue–bidów stosować Negatywne Cue–Bidy (NCB):

            Cue–bid oznacza BRAK wartości w TYM kolorze !

Zanim przejdziemy do przykładowej prezentacji tego stylu, zastanówmy się nad kwestią niezależną wprawdzie od powyższej, ale ważną zarówno dla tradycyjnej jak i negatywnej licytacji cue–bidowej:

       Jaką rolę powinny pełnić wysokie odzywki bezatutowe – 4BA i 5BA ?

         

W cue–bidach tradycyjnych odzywka 4BA jest – zależnie od ustaleń i okoliczności – albo Pytaniem o Asy albo jakimś cue–bidem specjalnym (np ogólnym). To pierwsze wydaje się jednak mało sensowne (bo i po co pytać o asy w trakcie ich pokazywania), a drugie sprawia wrażenie mglistej komplikacji. Równie wątpliwe wydaje się 5BA jako pytanie o Króle bądź o jakość koloru atutowego.

         

A jest przecież możliwość i prosta i logiczna:

Odzywki 4BA i 5BA są cue–bidami w kolorze uzgodnionym !
   (oczywiście negatywnymi, jeśli wybieramy system NCB)

Szczegółowe reguły dla Negatywnych Cue–Bidów będą oczywiście odwrotne do reguł dla cue–bidów tradycyjnych. A oto pobieżna ilustracja:

 

W

E

 

 

 

1ª

3ª

 

 

 

4§

 

Proponuję Ci szlemika bądź szlema. Martwię się o Trefle.

 

 

 

4©

Akceptuję Twoją propozycję, ale mam słabe Kiery. Nie martw się o Trefle – coś w nich posiadam. Nie martw się o Kara (przecież pominąłem 4¨).

 

 

4BA

 

Mam słabe Piki. Bądź spokojny o Kiery.

 

 

 

5¨

Nie przejmuj się Pikami, bo moje są nienajgorsze. Absolutnie nie przejmuje się Treflami (opuściłem przecież 5§). Moje Kara nie są jednak kompletnie dobre.

 

 

6ª

pas

 

 

Jak widać, każdy NCB jest inwitem wskazującym słabość w kolorze NCB i jest zarazem akceptacją NCB partnera (jako inwitu) wskazującą wartości tam gdzie partner sygnalizował słabości. Szczegółowe przećwiczenie systemu NCB sprawić może wiele satysfakcji i skłonić do jego zaakceptowania.

 

Pierwsza wersja tego artykułu była opublikowana w IPBM 1/1992,

Niniejsza w "Przeglądzie Brydżowym" 1995.


Zagadnienie pokrewne:     Najgorsza Konwencja Wszechczasów

 

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!