Najbardziej dosłownie rozumianą naturalność licytacji wyrazić można jako konieczność przestrzegania zasady następującej:

Najbardziej dosłownie rozumianą naturalność licytacji wyrazić można jako konieczność przestrzegania zasady następującej:

Zalicytowanie koloru wskazuje POSIADANIE wartości w TYM kolorze.......

A.M.Rudeński

 

 

 

1995

Negatywne Cue–Bidy

Najbardziej dosłownie rozumianą naturalność licytacji wyrazić można jako konieczność przestrzegania zasady następującej:

Zalicytowanie koloru wskazuje POSIADANIE wartości w TYM kolorze

Istotne jest tu zarówno POSIADANIE jak i TYM. Tak więc naturalne otwarcie 1© oznacza POSIADANIE wartości (ponadprzeciętnej ilości kart) w TYM kolorze (czyli w Kierach).

   Wymóg TYM został już dawno temu naruszony przez tzw transfery. Np odpowiedź 2© na 1BA jest dzisiaj naogół odzywką JTB (Jacoby Transfer Bid), oznaczającą posiadanie wartości w Pikach. Jak widać, jest to czysto formalne naruszenie naturalności: po prostu – nie ten kolor. Istota rzeczy zmieniła się niewiele – doszedł tylko pewien pamięciowy kłopot dla licytujących.

   Wymóg POSIADANIE został równie dawno naruszony przez „konwencję” Czwartego Koloru, według której w licytacji np:

 

W

E

 

odzywka 2© (czwarty zgłoszony kolor) wskazuje nie posiadanie, lecz jego przeciwieństwo, czyli –

BRAK wartości w TYM (tj Kierowym) kolorze.

 

1

2§

 

 

2¨

2©

 

Uzasadnienie tego ustalenia tkwi bardzo głęboko we właściwościach gry w brydża. Jeśli E ma Kiery, to w większości przypadków najwłaściwszym kontraktem jest BA. Może więc dość spokojnie zalicytować BA, a zwolnione  2© niech wobec tego oznaczają niemożność zgłoszenia BA ! czyli BRAK wystarczających wartości (zatrzymań) w Kierach.

   Jest to tak oczywiste, że stało się naturalne !  Czwarty Kolor nie jest więc konwencją (stąd cudzysłów użyty przy jego prezentacji), lecz głębszym wejrzeniem w istotę naturalności. To że używa się go często nie w celu wskazanie braku zatrzymania (a jako wygodnego podtrzymania licytacji), obrazu tego w niczym nie psuje !  (obcęgi mogą być użyte jako młotek).

         

Pomińmy inne przykłady naruszenia wymogu POSIADANIE, i zastanówmy się nad licytacją w strefie szlemowej. Powszechnie stosuje się w niej tzw cue–bidy, będące w gruncie rzeczy odzywkami naturalnymi, jako że oznaczają i POSIADANIE (tym razem Asa bądź Króla) i w TYM kolorze.

         

Zauważmy jednak, że w strefie szlemowej partnerzy mają łącznie bardzo znaczną ilość honorów, co oznacza że BRAKÓW jest znacznie mniej niż POSIADAŃ. To czego jest mniej, łatwiej będzie wyprzedać w licytacji ! Stąd pomysł by zamiast dotychczasowych, "normalnych" cue–bidów stosować Negatywne Cue–Bidy (NCB):

            Cue–bid oznacza BRAK wartości w TYM kolorze !

Zanim przejdziemy do przykładowej prezentacji tego stylu, zastanówmy się nad kwestią niezależną wprawdzie od powyższej, ale ważną zarówno dla tradycyjnej jak i negatywnej licytacji cue–bidowej:

       Jaką rolę powinny pełnić wysokie odzywki bezatutowe – 4BA i 5BA ?

         

W cue–bidach tradycyjnych odzywka 4BA jest – zależnie od ustaleń i okoliczności – albo Pytaniem o Asy albo jakimś cue–bidem specjalnym (np ogólnym). To pierwsze wydaje się jednak mało sensowne (bo i po co pytać o asy w trakcie ich pokazywania), a drugie sprawia wrażenie mglistej komplikacji. Równie wątpliwe wydaje się 5BA jako pytanie o Króle bądź o jakość koloru atutowego.

         

A jest przecież możliwość i prosta i logiczna:

Odzywki 4BA i 5BA są cue–bidami w kolorze uzgodnionym !
   (oczywiście negatywnymi, jeśli wybieramy system NCB)

Szczegółowe reguły dla Negatywnych Cue–Bidów będą oczywiście odwrotne do reguł dla cue–bidów tradycyjnych. A oto pobieżna ilustracja:

 

W

E

 

 

 

1

3

 

 

 

4§

 

Proponuję Ci szlemika bądź szlema. Martwię się o Trefle.

 

 

 

4©

Akceptuję Twoją propozycję, ale mam słabe Kiery. Nie martw się o Trefle – coś w nich posiadam. Nie martw się o Kara (przecież pominąłem 4¨).

 

 

4BA

 

Mam słabe Piki. Bądź spokojny o Kiery.

 

 

 

5¨

Nie przejmuj się Pikami, bo moje są nienajgorsze. Absolutnie nie przejmuje się Treflami (opuściłem przecież 5§). Moje Kara nie są jednak kompletnie dobre.

 

 

6

pas

 

 

Jak widać, każdy NCB jest inwitem wskazującym słabość w kolorze NCB i jest zarazem akceptacją NCB partnera (jako inwitu) wskazującą wartości tam gdzie partner sygnalizował słabości. Szczegółowe przećwiczenie systemu NCB sprawić może wiele satysfakcji i skłonić do jego zaakceptowania.

 

Pierwsza wersja tego artykułu była opublikowana w IPBM 1/1992,

Niniejsza w "Przeglądzie Brydżowym" 1995.


Zagadnienie pokrewne:     Najgorsza Konwencja Wszechczasów

 

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!