KONSULTACJA

Czy niemodelowość jest niezbędna ?

31 Marca 2003

        

Czy nie można by licytować tak:

naturalne otwarcie 1K = conajmniej 5 lew w ręku – wszystko jedno ile w tym LH a ile LB ?

Oznaczać to będzie zignorowanie Dyrektywy Wymiany Informacji, czyli Niemodelowości.

Spójrzmy jakie minimalne ręce będą wówczas mogły kryć się w otwarciu 1¨:

Kx

xxxx

ADxx

KWx

 

xx

xx

ADxxx

DWxx

 

xx

xx

ADWxxx

xxx

 

xx

xx

AWxxxxx

xx

W każdej z tych rąk LH + LB = 5,

ale ręka średnia (ca modelowa) dla 1¨

oscyluje około ręki pierwszej.

Odpowiadający musi licytować do ręki średniej (bo niby do jakiej innej), i choćby nie forsował, trzeba będzie z rękami 2 3 4 zalicytować 2§ bądź 2¨ (a potem może nawet i 3¨), aby wyprowadzić go z tak koszmarnego błędu. A ponieważ każda ręka ma 5 lew ogółem, nastąpi koszmarne przelicytowanie.

Uwzględnienie niemodelowości zabezpiecza nas przed tą sytuacją, bo wówczas rachunek da 5 lew dla otwarcia 1¨ tylko dla ręki pierwszej ( Osika 5 Poprawki 2000 ).

Aby 2 3 4 nadawały się do otwarcia 1¨  trzeba je wzmocnić honorowo, ale niekoniecznie aż do 4 LH. Np w ręce 4 wystarczy AD i A, a wówczas łączna ilość lew pomniejszona o niemodelowość, da w wyniku 5 lew ( 3 LH + 33/4 LB – 13/4 LN (LN=Lewy Niemodelowościowe) = 5 ), w czym są tylko 3 honorowe.

Tak więc – z punktu widzenia Niemodelowości (nie bilansu!) – niedobór 1LH (w stosunku do średniej 4) wymaga aż 3 dodatkowych LB – czyli nadwyżki układowe dość skromnie rekompensują podniżki honorowe (powtórzmy: tylko z punktu widzenia Niemodelowości!).

Zjawisko to było dość dawno dostrzegane. Dlatego właśnie wprowadzano różnego rodzaju punkty pomocnicze pozwalające stwierdzić, czy ręka nadaje się do otwarcia. Np Punkty Lavinthala liczone przy rozważaniu możliwości otwarcia Silne Dwa, oraz Punkty Długościowe (PD) dla stwierdzenia czy ręka nadaje się do otwarcia 1 w kolor. Jednak tego rodzaju recepty nie wnikały w istotę zjawiska, a zatem nie były dostatecznie ogólne. Problem niemodelowości występuje przecież nie tylko przy otwieraniu, lecz w większości sytuacji licytacyjnych, a trudno przecież stwarzać dla każdej osobny rodzaj punktów pomocniczych. Dyrektywa Wymiany Informacji uogólniła i jako tako sprecyzowała to zjawisko – jej algorytm obniżek za niemodelowość to owe „punkty pomocnicze” rozciągnięte na wszelkie sytuacje licytacyjne.

Widać z tego wszystkiego że Dyrektywa Wymiany Informacji z jej Niemodelowością jest niezbędnym i bardzo ważnym czynnikiem w licytacji naturalnej. Błędne jest więc zastąpienie jej Zasadą Forsingu, jak to robi Władysław Izdebski w swojej prezentacji Dyrektyw NSL (Naturalnego Stylu Licytacji). Bez konwencji forsowania można się ostatecznie obejść (nb kiedyś używano znacznie mniej forsingów niż dzisiaj), ale bez obniżek za niemodelowość sensownie licytować niemal niesposób.

 

do Konsultacji

Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

31 Marca 2003

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,