Konsultacje

Zawieszone; obecnie tylko Doradca Doskonały

          

Czy Helgemo dobrze zbilansował

Analiza 231     Analiza 232     Analiza 233

Kto zawinił w licytacji ?

Łatwe porównywanie szans

Szanse podziałów z honorami

Podziały przy podziałach

A jednak Obliczanie SIły KArty

Kontra czy 2¨

Praktyczne obliczanie szans

Czy niemodelowość jest niezbędna ?

Po Słabych Dwa w Starszy

We Wspólnym Języku

Rozterki naturalne

Wątpliwości nt zmienności szans

O preferencji kolorów starszych

Problemy „sosnowe”

Z tabelką zawsze sprawiedliwiej

 

Jak to dalej rozlicytować ?

Kto zawinił na wiście ?

4 rozdania

Po 1BA Wiedeńskim

Jak to rozlicytować

Na co przeznaczyć otwarcie 2ª

Losowanie blotek

Co zamiast 2¨ Wilkosza ?  

Renons w kolorze otwarcia

Jak by to rozstrzygnął Cesarz Justynian

Zbyt okrutnie ?

O wiście Odmiennym i Kombajnie

Precz z Czarną Księgą

Kłopoty z interpretacją

Precz z forsującym pasem

Męczarnia po Wilkoszu  

           

 

Odpowiedzi

TELIMENA

 

Co nowego...

do Spisu

25 Września 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,