Metoda Esperanto   (albo ZAsada SPodziewanych Atrybutów)

 

UWAGA!  Jest już nowy,lepszy opis Esperanto – kliknij  ESPERANTO

 

A tutaj dla porządku:   Esperanto 1983