Okrążenia Honorowe

 

ŁS   1 V 2007

Dla wstępnej rozgrzewki: Czy dobrze zbilansował

W idealnie zrównoważonym rozdaniu (każdy ma układ 4333) trzy pierwsze lewy w kolorze brane są na ho­nory (A K D W 10 9 ... ); inaczej mówiąc: w każdym kolorze są 3 Okrążenia Honorowe – a lewę trzy­nastą (blotkową, tj fortę) weźmie para która wcześniej ją wyrobi.

Stąd wynika prosty wzór do przeliczania „siły honorowej” na lewy (Lewy Honorowe, LH):

Lew Honorowe = ( Punkty Honorowe : Suma Punktów Honorowych w Talii  ) 12

Przykłady:

Miltony (A=4 K=3 D=2 W=1):   LH = Miltony (12 : 40) = 3 Miltony : 10

Biltony (A=5 K=4 D=3 W=2 10=1):  LH = Biltony (12 : 60) = Biltony : 5

Piltony (A=7 K=4 D=3 W=1):  LH = Piltony (12 : 60) = Piltony : 5

Wzór Bilansowy Niedźwieckiego:

Henryk Niedźwiecki lansował ongiś w „Brydżu” następujący wzór bilansowy:

Ilość lew do wzięcia = ( Miltony + (Forty + Przebitki) 2 ) : 3

Było to oparte na błędnej tezie jakoby 3 miltony dawały jedną lewę („Skoro 40 zapewnia 13 lew na 7ba, więc...). W rzeczywistości na jedną lewę potrzebne są aż 3.333 miltony (40:12), zatem formuła „LH = Miltony:3” dawała lew za dużo. Niedźwiecki dostrzegł że coś się nie zgadza i aby zniwelować nadwyżkę, liczył lewy układowe (forty i przebitki) w niepełnej wysokości (po 2/3 lewy za każdą). Statystycznie jakoś to się znośnie wyrówny­wało, ale ta zaciemniająca komplikacja była oczywiście zbędna.

Założenie że w każdym kolorze są 3 Okrążenia Honorowe (OH), czyli w całym rozdaniu jest Okrążeń Honorowych 12 – jest niestety grubym przybliżeniem !! Bardzo często ilość ta nie przekracza 11, a w grach kolorowych niejednokrotnie zdarza się 10, a nawet 9.

Jeśli w kolorze są tylko 2 Okrążenia Honorowe (OH), niższe honory w tym kolorze w pewnym stopniu się marnują, bo trzecią lewę koloru można bądź przebić, bądź zrzucić na boczną fortę, bądź wresz­cie – kiedy w kolorze jest łącznie 9 lub 10 kart – trzecia lewa będzie już fortą.

Jak uwzględniać to marnowanie się honorów ?

Czy przyjąć np że w kolorze jest średnio tylko 2 i pół Okrążeń Honorowych (czyli 10 w całym rozda­niu) i stosownie do tego przeliczać miltony na LH ?

Rachunkowo byłoby to b.miłe, bo wówczas jeden milton byłby równy ćwiartce lewy honorowej.

Nie jest wykluczone, że statystycznie będzie to znośne, ale i tak nie unikniemy kłopotów w rozda­niach w których gołym okiem widać że Okrążeń Honorowych jest 11, 9 czy też 8 – i tak trzeba będzie dokonywać poprawek. Ponadto poprawki nie będą, jak obecnie, zawsze ujemne – kiedy OH będzie więcej niż 10, trzeba będzie dodawać to co niesłusznie zostało ocenione zbyt nisko.

Lewy Honorowe Culbertsona:

Były punktacją konfiguracji honorowych bazującą na założeniu, że w kolorze są 2 OH (no może 2 i ćwierć), czyli w całym rozdaniu Okrążeń Honorowych jest 8. Culbertson przyjął że posiadanie pokrycia na 8 OH (czyli wszystkich Asów i Króli) zapewnia szlema (13 lew). Stąd wynikało że Ilość Lew do Wzięcia = LH 13 : 8 – co doprowadziło go do Prawa 6–7–8 ( 6 końcówka, 7 szlemik, 8 szlem ), Było to oczywiście uproszcze­nie zbyt wielkie, by mogło być czymś więcej niż receptą na unikanie grubych błędów przez początkują­cych.

A może opracować różne punktacje honorów – w zależności od tego ile jest Okrążeń Honorowych ?

Niby można, ale będzie to przecież bardziej nużące niż dokonywanie poprawek. Nie ma więc wyjścia: trzeba przyjąć 12 OH jako bazę i na jej gruncie dokonywać korekty siły honorowej kiedy ilość OH jest znacząco mniejsza (a przy grze w kolor mniejsza jest niemal zawsze).

Ogólny wzór na realną (skorygowaną) ilość LH jest następujący:

Realna ilość LH = Nominalna ilość LH • ( Ilość OH : 12 )

Przykład na 10 OH:

1©

1

2¨

?

ADTxxxx

xx

Dx

xx

Wahamy się, czy zainwitować przez 3 ?

a zatem musimy zbilansować do minimum: 3++ LH bądź 12 miltonów.

Dla gry w piki jest 9 OH (3 w pikach i po 2 pozostałych).

Z 40 miltonów w całej talii mamy łącznie z partnerem połowę (20), a zatem mamy pokrycie honorowe na połowę istniejących tu OH, czyli na 4,5.

Tyle samo wyjdzie, kiedy siłę honorową obliczymy w LH, bowiem z 12 LH dla całej talii mamy łącznie z partnerem też połowę (on 3++ LH, my 2++ – razem 6).

Wyszło więc, że z nominalnych 6 LH marnuje się aż półwtorej. Mamy więc 4++ LH realnych oraz 4 LB pikowe, zatem łącznie jest 8++ lew w piki. O pół za mało na inwit 3.

Przykład na 10 OH:

 

 

2¨

 

 

 

 

pas

 

 

pas

1§

 

1

?

 

 

×

 

 

AWxxxx

xx

Kx

Kxx

10 OH mamy pokryte w stopniu (licząc w miltonach) 25 / 40, co daje 6+ LH realnych. Po dodaniu 3 fort wyjdzie 9+ w piki.

Liczyliśmy do minimum (12), więc mamy tylko na inwit 3.

Przykład na 11 OH:

1¨

1©

2©

?

Ax

ADxx

xxx

Kxxx

Stopień pokrycia wynosi (licząc w miltonach) 25 / 40, co daje 25/40 x 11 = 7 LH realnych + 2 LU (forta i przebitka). Razem 9 lew do minimum.

Tutaj jest jednak niezbyt klarownie. Jeśli partner ma 3442 będzie 10 OH, o ile uda się przebić 2 trefle; jeśli ma 2443, jest szansa wyrobienia forty w treflach. Pozatem jest szansa wyrobienia forty w karach. Z drugiej strony 2© będzie czasem zalicytowane tylko z Kxx (np z 3352).

Oczywiście w powyższych sytuacjach po inwicie partner musi ocenić, czy aby nie mar­nuje mu się wyraźnie mniej honorów niż na ile my to oceniamy. Jest to i niełatwe i niepewne.

 

Anex o punktach układowych

Powszechnie znane puG = punkty układowe Gorena (singleton=2, dubleton=1, renons=3) wyznaczają zarazem ilość OH w rozdaniu; mianowicie:  Ilość OH = 12 – ilość puG.

Należy zauważyć, że punkty Gorena nie służą wyłącznie do wyznaczania zdolności przebitkowych ręki, lecz także (a dawniej być może przede wszystkim) do wyznaczania zdolności fortowych ręki na zasadzie „im więcej krótkości, tym więcej długości”.

Ongiś były znane tylko punkty układowe Culbertsona = puC:

za każdą kartę ponad 4 w kolorze „uzgodnionym: – 1 punkt

za każdą kartę ponad 3 w kolorze „bocznym” – 1 punkt

Dla układu 54 za kolor „uzgodniony” przyjmujemy oczywiście dłuższy, po czym wychodzą 2 puC.

Dla układu 44 za kolor „uzgodniony” przyjmujemy jeden z 44, po czym wychodzi 1 puC.

Łatwo sprawdzić, że metoda Gorena daje tyle samo co Culbertsona, a że jest prostsza i ilustruje także potencjał przebitkowy....

 

Ta sam problematyka inaczej  patrz  Ile Okrążeń Honorowych?

 

 

Co nowego... 

do Pikiera

1 V 2007

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,