Czy widzisz symbole kolor?w karcianych ?  ==>

( ka?dy w swoim w?asnym kolorze ! )            

 

??©ª

 

 

 

 

Czy widzisz grub? zielon? spiral? ?  ==>

 

Je?li nie widzisz –

nie b?dziesz m?g? przeczyta? Pikiera!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je?li nie masz u siebie font?w: Arial Narrow Webdings   

lepiej pobierz je i zainstaluj:  fonty.zip  1 MB

Pikier jest dobrze czytywalny tylko pod Explorerem – i zno?nie pod Chrome.

Pisany jest w rozdzielczo?ci 800 x 600:
w wi?kszej jest zbyt rozci?gni?ty w poziomie, co mo?na poprawi? zw??aj?c okienko r?cznie.

Pod Mozill?–Firefox Pikier nie daje si? przeczyta? i ponadto wi?kszo?? link?w nie dzia?a.

Pod innymi przegl?darkami – nie wiadomo.

 

  Lekcje dla Osio?kist?w

 

 

               ??©ª    ??©ª