KONSULTACJA

Kiedy otwierać 1BA Klasyczne?

18 X 2018

xxxxxxxx

Zauważyłem że z Telimeny wychodzi że z poniższą ręką najwłaściwsze jest otwarcie 1ba Klasyczne.

Jestem dość zdziwiony, bo układ b.nietypowy, a i siła ciut za mała. Co pan na to?

  Kx

  Dx

  AD10xxx

  Kxx

        1ba klasyczne to:   siła 4++...5+ LH  (15...17 miltonów)   układ modelowy 3333

Zbilansujmy rękę:

4– LH   (za drugą Damę liczy się ćwiartkę mniej)

3– LB   (za układ 6322 lub 6331)                   RAZEM  6++ lew w ręku

Gdyby zastosować tutaj typowe Esperanto = 2, to okazałoby się że na 1ba mamy z partnerem 8++ lew.

A teraz niemodelowość:

W porównaniu do układu modelowego (3333) mamy 5 kart źle zlokalizowanych ( Niemodelowość ) oraz niecałą 1 LH poniżej siły modelowej. Zatem niemodelowość dla 1ba Klasyczne = 1++ LN (Lew Niemodelowych), czyli

otwarcie 1ba ma (stalin ) saldo = 0 LM (Lew Modelowych).

 

A teraz rozważmy naturalne otwarcie 1♦...

W porównaniu do ręki modelowej (3343 oraz 4 LH) ma 4 karty źle zlokalizowane, a siłę odpowiednią, zatem niemodelowość = 1  LN, czyli saldo wynosi ++.

 

Wyszło więc że 1ba jest wyraźnie lepsze, co rzeczywiście budzi uzasadnione zdziwienie.

No to spróbuję rozgryźć w czym rzecz...

Przyczyną tego jest zbyt wysokie Esperanto dla otwarcia 1ba Klasyczne, które przecież jest wyraźnie silniejsze niż zwykłe otwarcie 1 w kolor, a zatem spodziewana siłe u partnera powinna być mniejsza!

Skorygujemy to przyjmując:

Otwarcie 1ba Klasyczne ma Esperanto = 1++

czyli pół lewy mniej.

Teraz 1ba ma saldo minus pół lewy, zatem okazuje się otwarciem niedopuszczalnym.

Już wstawiłem tę poprawkę do Reguły Esperanto, a za niewstawienie wcześniej upraszam o wybaczenie.

 

Sprawdźmy to dla ręki silniejszej honorowo:

  Ax

  Ax

  ADWxxx

  Kxx

5 LH

3– LB

1++ LE   (Lew Esperanto) 

Łącznie z partnerem mamy więc 9+ lew

Tym razem niemodelowość dla 1ba wynosi 1+ (odpadła ćwiartka za niedobór LH), a zatem saldo = 1 !!

Natomiast dla 1♦ dochodzi pół lewy za większe Esperanto oraz odchodzi jedna lewa za niemodelowość, zatem saldo wynosi 1+++. Wychodzi więc że 1ba jest wyraźnie lepsze.

 

Jest więc teraz niby lepiej, ale czy napewno idealnie?

1ba z takim układem w ogóle mi się niezbyt podoba. Być może LB (Lewy Blotkowe) należy przy bilansowaniu BA liczyć odrobiną mniej? bo możliwości ich zrealizowania są ciut mniejsze. Ale o ile?... no i będzie to dodatkową komplikacją w algorytmie bilansowania. Niemniej przy bilansowaniu gry 3ba na longerze 6-kartowym zwykle wymagam dodatkowej połówki LH dla zabezpieczenia wyrabialności fort.

Ale najprostsze byłoby usunięcie gry BA z reguł brydża.

do Konsultacji

Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje: do Czytaj!  

 

 

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,